Odchyt holubov pomocou odchytových pascí

PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ

 • vyzobanie vápna z malty
 • narušenie mäkkého stavebného kameňa(hlavne staré historické budovy)
 • trus udržuje vlhkosť-tá uľahčuje uvoľnenie kyseliny z trusu a následné poškodenie budovy

MAJETKOVÉ ŠKODY

 • Zdroj alergénov
 • Prenos ochrení na človeka – vtáčia tuberkulóza,kliešťová encefalitída, salmonela, pseudomor, tuberkoloza, trichmonáda
 • Mŕtve holuby sa stávajú potravou pre iné zvieratá-napr. mačky, ktoré sa stávajú prenášačmi.
 • Vtáčia chrípka
0 +
odchytených holubov
0
odchytových pascí

RIEŠENIE PRE ODCHYT HOLUBOV

 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

 • Prieskum výskytu holubov
 • Dovoz a inštalácia 1-22ks odchytových pascí ( počet sa stanoví po obhliadke miesta), počet pascí je takmer neobmedzený, nakoľko si ich vyrábame sami
 • kontrola pascí s pravidelným vyberaním holubov
 • odchyt holubov
 • doplňanie krmiva a vody
 • doprava
 • veterinárne a asanočno-kafilerické služby alebo vypúštanie holubov v dostatočnej vzdialenosti
 • odstránanie pascí a spracovanie výkazu o vykonanom odchyte 
Hodnotenie zákazníkov
4.8/5

POTREBNÉ POVOLENIA NA ODCHYT HOLUBOV

 • Osvedčenia na vykonávanie odchytu túlavých zvierat v zmysle §22 ods. 9 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

 • Osvedčenia na prepravu zvierat podľa Nariadenia Rady č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činnosti a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenie č. 1255/97

 • Osvedčenie na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionáne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

 • Povolenia od RVPS a ŠVPS SR ktoré nás oprávňujú odchytávať mestské holuby a prepravovať ich

CENA ZA ODCHYT HOLUBOV

Cena za odchyt holubov začína od 1200€/mesiac, cena je stanovená v závislosti od lokality, dĺžky odchytu a počtu odchytených holubov.

* Ceny sú uvedené bez DPH