PRINCÍP

Biologická ochrana pomocou vypustených Sokolov sťahovavých alebo Sokolov rárohov je založená na prírodných zákonoch dravec a jeho korisť, keďže veľké druhy sokolov sú vrcholové predátori holubov.

Jedná sa o vypúšťanie sokolov ktoré lovia holuby a to konkrétne – Sokol rároh a Sokol sťahovavý, ktoré sú naše pôvodné druhy.

Keďže mestské holuby nemajú prirodzeného nepriateľa v mestách a tak sa enormne rozmnožujú a obsadzujú všetky lokality ako sú strechy budov, kostolné veže, priemyselné parky, mestské prostredie poskytuje holubom dostatok potravy a nespočet bezpečných miest na hniezdenie.

Vypustené sokoly v mestskom prostredí tvoria pre holuby potencionálne nebezpečenstvo a preto v lokalite, kde lovia sokoly sa holuby buď nezdržujú, resp. sa jej snažia vyhýbať. Takýmto spôsobom sa dá dosiahnuť zníženie tlaku mestský holubov ma predmetnú lokalitu.

VYPÚŠTANIE SOKOLOV - METÓDA

 • umelo odchované dravce sa pred úplným dorastením pier, vložia do vypúštacieho zariadenia, ktoré slúži ako náhradé hniezdo
 • náhradné hniezdo je prichytené na dome, skale, strome, vkladá sa do neho potrava tak aby mláďatá nevideli človeka, tým nestratia prirodzenú plachosť
 • vypúštané dravce si zvyknú na náhradné hniezdo a začnú ho brať ako vlastné
 • keď im dorastú pierka (cca 2 týždne) a zoznámia sa s vypúšťacou lokalitou, náhradné hniezo sa im otvorí, od tohto mementu môžu voľne lietať po okolí
 • v priebehu týždnov sa učie lietať, postupne loviť, aktívne napádajú korisť
 • v priepehu 4 až 6 týždna sa väčšina sokolov ostamostatní, na lokalitu sa vracajú len v prípade neúspechu pri love. Nakŕmia sa a zase odletia
 • počas celej doby sú dravce 1 až 2 krát do dňa kŕmené

Po takomto vypúšťaní je pravdepodobná možnosť, že keď sokoly dospejú do pohlavnej zrelosti, tak sa vrátia do pôvodnej lokality, kde si založia svoje hniezdo.

Preto by bolo vhodné vypúšťanie sokolov realizovať viac rokov za sebou, aby sa zvýšila šanca na prirodzené zahniezdenie v danej lokalite

REALIZÁCIA

 • zmapovanie predmetnej lokality z dôvodu najvhodnejšieho osadenia vypúšťacej voliéry,
 • vybavenie legislatívnych záležitosti (vypúšťané dravce budú z umelého odchovu s platným potvrdením o pôvode resp. CITES),
 • inštalácia vypúšťacej voliéry,
 • dovoz sokolov a ich vloženie do vypúšťacej voliéry,
 • zabezpečenie potravy na celé obdobie vypúšťania,
 • zaškolenie pracovníka zodpovedného za pravidelné kŕmenie sokolov,
 • otvorenie voliéry a voľný let sokolov,
 • monitoring vypustených sokolov,
 • Spolupráca so SOKOLIARSTVO-KANÁT 
Vypúštanie sokolov